Psykologisk bærekraft - Psykopizza

Psykologisk Bærekraft

Selvinnsikt, fornyelse og autentiske relasjoner

Psykologisk bærekraft vil si tilpasningsevne og mestring av livets utfordringer.

Det er bærekraftig å være tilstede i seg selv og utforske hva som foregår i de ulike delene av psyken. Det er utviklende å invitere andre inn i vår egen virkelighet og utforske andres verden. Vi trenger å forstå hvordan psyken påvirkes av omgivelsene og hvilke spor vi etterlater oss i verden.

Det er ikke bærekraftig å stenge av og kapsle inn deler av oss selv. Selvforsvar skaper tomhet og stillstand, og gjør oss ensomme i møte med andre. PsykoPizza stiller spørsmål om hvordan forholdet til oss selv og andre faktisk er. Til hvert møte lager vi skreddersydde spørsmål. Dette er noen gjengangere:

  • Tilstedeværelse: Hvilke signaler fra deg selv tar du inn – og hvilke stenges av? Hva anerkjenner du og hva avviser du i deg selv? Hva gir deg ro – og hva utløser uro?
  • Selvinnsikt: Hvem er du – egentlig? Hvilke tidligere forpliktelser påvirker valgene dine? Hva må du gi slipp på for å komme videre? Hvor vil du egentlig?
  • Relasjoner: Hva viser du frem og hva skjuler du for andre? Hvordan repeterer du gamle relasjonsmønster i møte med nye folk og situasjoner? Hva vil det si å være ekte og autentisk i møte med andre?
  • Systemforståelse: Hvordan påvirkes din bevissthet av verden rundt deg? Hva er de skjulte mønstrene du er blind for?
  • Fornyelse. Hva drømmer du om? Hva vil du – egentlig? Hvordan står du fast? Hvilke er ubevisste forpliktelser hindrer deg i å tenke nytt? Hvordan begrenser du deg selv?