Psykopizza - Tilbakeskuende reversering. Reversert tilbakeblikk - Psykopizza