Psykopizza - Snakkesalig tomhet. Tanketom taleførhet - Psykopizza