Psykopizza - Moden fukt. Umoden inntørkethet - Psykopizza