Psykopizza - Håpefull oppgitthet. Håpløs optimisme - Psykopizza