Klubben - Psykopizza

Klubben

Bli med på PsykoPizza

Interessert i PsykoPizza? Vil du bli en del av nettverket vårt?

Send oss en e-post for å få vite mer om møter, kurs, talkshow og andre aktiviteter: psyko@psykopizza.no

Fakta om PsykoPizza AS

PsykoPizza hjelper folk til å leve bedre liv basert på forskningsbasert psykologisk kunnskap om personlighet og relasjoner.

Vi forenkler psykologi gjennom metaforer, modeller og verktøy slik at kunnskapen blir forståelig. Oppgaven vår er psykologisk bærekraft: selvinnsikt, fornyelse og autentiske relasjoner. Vi møter gjestenes behov for personlig utvikling gjennom:

  • Trygge og tillitsfulle møteplasser
  • Popularisert formidling av psykologisk kunnskap
  • Spørsmål som skaper refleksjon og innsikt
  • Øvelser, metodikk og verktøy

PsykoPizza leverer:

  • Møter, kurs og workshops
  • Verktøy for psykologisk refleksjon og innsikt

Aksjeselskap eid av Karevold Organisasjonspsykologi AS. PsykoPizza driver en todelt virksomhet – både allmennyttig og kommersiell. Den allmennyttige virksomheten er gratis og kostnadsfri, mens den kommersielle leverer psykologiske tjenester til markedspris. Den kommersielle virksomheten skal dekke kostnadene til den allmennyttige driften.

Foto: Birk Karevold, Gunnbjørg Gunnarsdottir og Solveig Ylva Dagsdottir.

Nettside: Andreas Skaalerud