Tiden er roten til sirkelens bevegelse

Bevegelsen ut av sirkelplanet er usynlig 

Spiralen er sirkelen 

spent ut enten i rom eller i tid, 

dersom retningen sirkelen beveger seg i 

er rett ut av sirkelplanet

Fra inne i spiralen ser det ut som du beveger deg 

kun i en sirkel, fordi bevegelsen ut av sirkelplanet er usynlig 

Vi merker ikke at tiden går. 

Men tiden er roten 

til sirkelens bevegelse, rent matematisk

Så selv om det kan virke som det er håpløst å bryte ut av en spiral 

er det heldigvis en portal som leder rett ut, 

gjennom roten 

til det som beveger deg.

-Bernt Sørby
Illustrasjon av: Solveig Ylva Dagsdottir