Sirkelen 

Sirkelen symboliserer grenser.

Sirkelen symboliserer grenser. Den viser hva som er innenfor og utenfor, hva som er på innsiden og hva som er på utsiden. 

Grenser kan være åpne eller lukkede. Når grensene er åpne flyter det som er på utsiden inn - og det på innsiden flyter ut. Når grensene er stengt kommer ingenting ut og ingenting inn. 

Når grensene er uklare snakker vi om ting flyter ut eller virker utflytende. Når grensene mangler eller plassert et sted vi ikke kan se snakker vi om grenseløshet. 

-Knut Ivar 
Illustrasjon: Solveig Ylva Dagsdottir