Sirkelen – i forhold til oss selv 

Vi kan åpne grensene innover.

Sirkelen kan si noe om vårt forhold til oss selv. 

Vi kan åpne grensene innover og la det som finnes slippe frem - eller vi kan stenge grensene og lukke det som finnes inne. 

Som regel slipper vi det positive frem og stenger av for det negative. Dette er kilden til to varianter av innkapsling. 

Innkapsling av det positive vil si at vi prøver å få gode tilstander og følelser til å oppstå oftest mulig og vare lengst mulig. 

Innkapsling av det negative vil si at vi prøver å få dårlige tilstander og følelser til å oppstå sjeldnest mulig og vare kortest mulig. 

Men det psykiske systemet vårt er hele tiden i bevegelse. Når vi setter grenser og kapsler noe inne, så stanses flyten og systemet fikseres i stillstand. For å holde de positive og negative kreftene i sjakk, må vi bruke krefter. 

Innkapsling av positive følelser fører til at det taper sin naturlige gledelige kraft og stivner til livløshet. Jakten på det positive blir til noe negativt fordi vi blir skuffet over at det positive forsvinner. Verden rundt oss er hele tiden i bevegelse. Innkapslingen oppnår det motsatte av det vi egentlig vil – nemlig at det positive skal skje ofte og vare lenge. Innkapslingen av oppnådde positive tilstander kan stenge av for nye. 

Innkapsling av det negative vi ikke vil ha betyr at det fortsatt er der - og noen ganger kan vokse seg større og sterkere. Vi oppnår det motsatte av det vi egentlig vil – nemlig at det negative skal være minst og kortest mulig. 

En kilde til glede derfor åpne opp for alt i den indre virkeligheten – både det positive og det negative. 

En annen kilde til glede er derfor å slutte på ringe inn flytende positive følelser, men heller la dem flyte fritt. 

En tredje kilde til mening er derfor å slutte å stenge inne negative følelser, men la dem flyte fritt og frem. Da vil de naturlig luftes og vannes ut, og miste sin kraft. 

-Knut Ivar
Illustrasjon av: Solveig Ylva Dagsdottir