Sirkelen – i forhold til andre 

I alle relasjoner velger vi hva vi skal slippe ut og hva vi skal holde inne. 

Sirkelen kan si noe om vårt forhold til andre. 

Alle møter med andre er basert grensen mellom oss og dem. I alle relasjoner velger vi hva vi skal slippe ut og hva vi skal holde inne. 

Når vi føler oss trygge på andre, åpner vi oss og deler – og kan også ta inn det andre formidler. I utrygge situasjoner og relasjoner stenger vi av og kapsler oss inne bak fastmurte grenser. 

I alle relasjoner velger vi om vi skal slippe ut og vise frem det som er ekte og sant, eller om vi skal forvandle, fordreie eller tilpasse det. 

Kilden til fordreining er håpet på det positive og frykten det negative. Vi vil bli godt likt og ha det godt – og vi vil at andre skal føle seg vel og godt likt. 

Når det er forskjell på innsiden og utsiden dannes det spenninger. Det er derfor mest avslappende å være med folk vi kan være oss selv med, og mest anmasende være i situasjoner hvor vi later som vi er en annen eller later som for en annen. 

En kilde til lykke er å dele det vi har på innsiden med andre. 

En annen kilde til lykke er ta i mot det andre deler med oss. 

En tredje kilde til lykke er å gi noe av det vi har til andre. Det føles ofte bedre enn å gi det samme til oss selv. 

-Knut Ivar
Illustrasjon: Solveig Ylva Dagsdottir