Hvordan henger god ledelse sammen med personlighet? 

Her hovedpunktene i vårt fokus for personlig utvikling.

Lederens selvinnsikt og forhold til seg selv påvirker relasjonene til andre på jobben. Når lederen forstår egne personlighetstrekk, er det lettere å se hvordan andre er forskjellige og reagerer ulikt.

Når leder er trygg på seg selv og ikke trigges til å gå i forsvar, er det lettere forstå andres reaksjoner og romme andres følelser. 

Hovedpunktene i vårt fokus for personlig utvikling og selvinnsikt er:

  • Hvilke personlige egenskaper krever din profesjonelle rolle? Hvordan passer dine personlighetstrekk med rolleforventningene? 
  • Hva vil autentisk ledelse si? Hvordan er det naturlig og lett å være autentisk? I hvilke situasjoner er det vanskelig å oppføre seg autentisk? 
  • Hva er din personlige identitet? Hvordan påvirker din identitet lederrollen, din autensitet og valgene dine? Hvordan åpner og lukker identiteten din fremtidige veivalg? Hva vil du endre på?
  • Hva er forsvar? Hvordan er ditt sosiale forsvar i møte med andre? Hvordan beskytter du deg selv gjennom selvforsvar? Hvordan kan du senke behovet for å forsvare deg selv og beskytte andre?  
  • Hva ved deg selv anerkjenner du og hva avviser du? Hva er dine ubevisste og skyggelagte ressurser, og hvordan påvirke de ditt forhold til andre? 

-Knut Ivar

Illustrasjon av Lasse Skarbøvik