Hvordan er forsvar relevant for god ledelse?

Forsvar undergraver virksomheters effektivitet og evne til fornyelse.

Ledere trenger godt faktagrunnlag for å forstå komplekse problemstillinger og fatte gode beslutninger. Ledere er avhengige av åpen kommunikasjon og gode relasjoner med kolleger og medarbeidere. 

Forsvaret fordreier både den enkeltes virkelighet og den felles sosiale virkeligheten - og kan dermed undergrave gode beslutninger, autentiske relasjoner og godt arbeidsmiljø. 

Forsvar kan institusjonaliseres slik all kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen får preg av selvbeskyttelse og unnvikelse. Psykologisk forsvar skaper to virkeligheter i grupper og organisasjoner: den offisielle der man overfladisk uttrykker det som er akseptabelt å si og den uoffisielle hvor folk sier hva de faktisk mener. 

Forsvar undergraver virksomheters effektivitet og evne til fornyelse. Ledere trenger derfor å kjenne igjen tegn på eget og andres forsvar, og forstå hvordan de kan skape et trygt arbeidsmiljø der folk kan snakke åpent sammen om det som egentlig er viktig. 

-Knut Ivar

Illustrasjon av: Lasse Skarbøvik