Hva er forsvar? 

Følsomme punkter med tråder tilbake i tid.

Det finnes to varianter av forsvar: sosialt forsvar og psykologisk selvforsvar. De to er beslektet, men har ulike oppgaver. 

Det sosiale forsvaret er utadrettet, utløses av møter med andre, og farger relasjonene til andre. Oppgaven er å opprettholde sosial harmoni. Forsvaret prøver å dempe eller skjule egne følelser og reaksjoner slik at vi opprettholder profesjonell og sosial posisjon. Forsvaret prøver også hindre oss å si noe som kan bringe andre ut av følelsesmessig balanse eller gjøre noe som utfordrer deres profesjonelle eller sosiale posisjon. 

Det psykologiske selvforsvaret er rettet innover og har til oppgave å opprettholde psykologisk balanse og stabilitet i psyken vår. Når det oppstår ubehagelige og truende følelser, så demper forsvaret den emosjonelle reaksjonen i psyken og i kroppen. Forsvaret fordreier oppfatningen av situasjonen og prøver å forhindre at vi blir oversvømmet av sterke negative følelser. Forsvaret kan også dempe forestillinger, behov og ønsker som ikke passer med selvbildet eller relasjonen til andre. 

Slektskapet mellom det sosiale forsvaret og selvforsvaret finner vi i følelsenes tidløshet. Psyken er designet slik at den repeterer emosjonelle reaksjoner i relasjoner. I noen situasjoner vil møtet med andre treffe sårbare minner og aktivere det opprinnelige selvforsvaret. Det ferske møtet treffer følsomme punkter med tråder tilbake i tid til følelser vi vil unngå å kjenne på. 

-Knut Ivar Illustrasjon av: Lasse Skarbøvik