Mening - Psykopizza

Mening

Forstå seg selv og andre gjennom åpne samtaler

Et godt liv skapes av åpne samtaler med oss selv. PsykoPizza er en møteplass for refleksjon. Vi tilbyr psykologiske veikart til selvinnsikt.

Et meningsfullt liv skapes av åpne samtaler med andre. PsykoPizza legger til rette for å snakke om det som er viktig i livet. Vi lager inspirerende spørsmål og verktøy.

Gode arbeidsplasser skapes av åpen kommunikasjon og autentiske relasjoner. PsykoPizza designer møter og kurs basert på forskningsbasert kunnskap. Vi lager verktøy for kommunikasjon, samarbeid og arbeidsmiljø.